Nagroda rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną
[Rector of the Catholic University of Lublin Award for outstanding dissertation]

Nagroda wewnętrzna