Wyjazd do Moskwy w celu podpisania umowy o współpracy między Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej a Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk
[Moscow. Scholarly cooperation agreement between Institute of East-Central Europe in Lublin and Institute of General History, Russian Academy of Sciences, Moscow.]

Inny wyjazd naukowy

Miejsce: Moskwa