Michael Karpovich - początki amerykańskich badań nad Rosją
[Michael Karpovich - beginnings of American Studies on Russia]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki
Miejsce: Warszawa, Pułtusk