Unia Lubelska-Unia Europejska. Międzynarodowa Konferencja z okazji 440 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej
[Union of Lublin-European Union. International conference in 440 anniversary of Union of Lublin]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin