Obraz Polski i Polaków w historiografii amerykańskiej XIX i początków XX wieku
[The image of Poland and Poles in American historiography (XIX-beginning of the XX Cent.)]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Barbara Klassa