Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich
[Ethnic Conflicts and European aspirations of the Balkan countries]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Dostęp WWW: http://www.iesw.lublin.pl