Zastępca Redaktora Naczelnego
[Deputy Editor in Chief]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)