Gdzie i kiedy narodziła się legenda o kronikarzu Nestorze?
[Where nad whern the legend of Nestor the Chronicler was born?]

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 2002
Tom: 45
Numer czasopisma: 1-2
Strony od-do: 57-77