Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii
[Poland-Russia: are we condemned to fatalism of hostility?]

Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa

Nazwa jednostki: Ministerstwo Spraw Zagranicznych