Н.Рязановский против О. Халецкого. Споры о прошлом Польши и России в США времен „холодной войны”
[N. Riasanovsky and O. Halecki: the Debate on Polish and Russian Past in USA during the 'cold war']

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii
Miejsce: Moskwa
Nazwa jednostki: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Ekonomiki, Moskwa