dr hab. Jerzy Grzybowski, UW, „Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956”

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych