dr Konrad Rokicki, IPN Oddz. Warszawa: „Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970”

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych