dr Dariusz Libionka, IFiS PAN: „Żydowski Związek Wojskowy”

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych