dr Władysław Bułhak, IPN, Oddz. Warszawa : „Z badań nad wywiadem w XX wieku. Refleksje metodologiczne i studium przypadków”

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych