Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii
[Poland-Russia: are we condemned to fatalism of hostility? Towards a new historical approach]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Moskwa
Nazwa jednostki: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Historii Powszechnej; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin