«Россия и Польша: историки и архивисты в познании общего прошлого»
[Russia-Poland: historians and archivists exploring the past]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rosja-Polska: historycy i archiwiści w poznaniu wzajemnej przeszłości
Miejsce: Moskwa
Nazwa jednostki: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RGGU)