dr Łukasz Kamiński: „NSZZ „Solidarność” 1980-1989”

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych