Referat pt. Oskar Halecki na tle polskiej historiografii międzywojennej
[Oscar Halecki and Polish historiography of the mid-war period]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Oskar Halecki i jego obraz Europy
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki