Referat pt. „Michael Karpovich. Początki amerykańskich badań nad Rosją” wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk pt. „Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki”
[Michael Karpovich and the beginnings of the American Russian Studies]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki
Miejsce: Warszawa-Pułtusk