członek Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej