członek Komisji Polsko-Rosyjskiej PAN-RAN

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym