Dwie jakże różne opowieści. O III Rzeczypospolitej przedstawionej piórem Aleksandra Halla i Roberta Krasowskiego
[Two such a Different Narrations: on History of the Third Polish Republic as written by Aleksander Hall and Robert Krasowski]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)
Rok wydania: 2012
Tom: 10
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 105-109