Polska w realiach zimnej wojny 1943-1989/91, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", r. 10, 2012, z. 3
[Poland in the realm of cold war 1943-1989/91]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Autor (twórca): Jerzy Kłoczowski, Georges-Henri Soutou, Piotr H. Kosicki, Antony Polonsky, Hanna Bazhenova, Mirosław Filipowicz
Redaktorzy: Mirosław Filipowicz, Jerzy Kłoczowski