Zbliżenia i pokusy. Polsko-rosyjskie dyskusje historyczne po 1990 roku
[Rapprochements and temptations: Polish-Russian historical disputes since 1990 ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte
Miejsce: Gdańsk
Nazwa jednostki: Muzeum Gdańska, Miasto Gdańsk, www.ohistorie.eu