Członkowstwo w Radzie Naukowej "Polskiego Słownika Biograficznego"
[Member of scholarly council of "Polish Biographical Dictionary"]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej