Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii
[Poland-Russia: is it a fatalism of enmity? Towards a new historical approach]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Nauki