współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Minister Spraw Zagranicznych