członkowstwo w Radzie Naukowej "Polskiego Słownika Biograficznego"

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Polski Słownik Biograficzny