Członkowstwo w Radzie Naukowej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej