Polskie drogi do wolności
[Polish roads to independence]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: polskie drogi do wolności
Miejsce: Moskwa
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Ekonomiki, Moskwa