recenzja doktoratu B. Żelazny

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Beata Żelazny
Tytuł publikacji: Polska i Polacy w prasie sowieckiej w latach 1941-1945
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach