Redaktor Naczelny "Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej"
[Editor in chief of the "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej"]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)