wyjazd na wykłady w Uniwersytecie Państwowym w Mińsku
[Lectores delivered at the Belorussian State University, Minsk]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Mińsk, Białoruś