Polska-Rosja: międzynarodowa współpraca na polu badań historycznych i edukacji historycznej
[Poland-Russia: bilateral cooperation in historical research and historical education]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Korea and Poland in comparative perspective
Miejsce: Seul, Korea Południowa