Korea i Polska w porównawczej perspektywie historycznej
[Korea and Poland in comparative perspective]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Seul, Korea Południowa