Recenzja wydawnicza tomu pt. Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki, (tytuł roboczy), red. W. Marciniak, K. Świder, Warszawa 2016
[Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki, (tytuł roboczy), red. W. Marciniak, K. Świder, Warszawa 2016]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): red. W. Marciniak, K. Swider