Miłosz Aleksandrowicz
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
adiunkt - Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: milosz.aleksandrowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7047-5827