2018

Prace magisterskie
 • Bożym Piotr, Problematyka organologiczna w serii wydawniczej "Studia organologica" w latach 1994, 1998, 2009 i 2012
 • Kieroński Adrian, Działalność Teatru Muzycznego w Lublinie w latach 2000 - 2015
 • Mroczkowska Marzena, Organy w dekanacie Cieszanów w diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
 • Pogoda Sylwia, 20 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu
 • Sadowski Marcin, Organy w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Studium historyczne i instrumentoznawcze.
 • Wiktorowski Mariusz, Organy w kościołach Zduńskiej Woli. Studium historyczno - instrumentoznawcze.
 • Zielonka Katarzyna, Działalność firmy organmistrzowskiej Henry Willis & Sons. Studium historyczno – instrumentoznawcze.

2015

Prace licencjackie
 • Danlowski Bartłomiej, Powstanie i rozwój gitary elektrycznej oraz związanych z nią urządzeń przetwarzania dźwięku
 • Dykas Maksymilian, Organy w kościele pw. św. Jozafata w Gęsi. Studium historyczne i instrumentoznawcze.
 • Kobyłka Patrycja, Utwory wybranych kompozytorów do poezji Agnieszki Osieckiej i porównanie ich interpretacji
 • Krępa Magdalena, Alexandre Desplat jako kompozytor muzyki filmowej
 • Majewski Bartłomiej, Sampling jako element techniki kompozytorskiej na podstawie płyty "O.C.B." Adama Ostrowskiego
 • Midura Justyna, Tendencje do analogowego zapisu dźwięku w erze cyfrowej.
 • Pietrzak Katarzyna, Organy w kościele pw. św. Piusa V w Dęblinie
 • Przygrodzki Kamil, Działalność chóru Schola Cantorum Misericordis Christi przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej w latach 1996-2014.
 • Steć Bartłomiej, Powstanie i rozwój technologii fonograficznych pod koniec XIX wieku do 2014 roku
 • Twarowski Maciej, Tradycyjne instrumenty ludowe we współczesnej rumuńskiej muzyce rockowej.