Mieczysław Śmierciak
dr Mieczysław Śmierciak
adiunkt - Katedra Instrumentologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mieczyslaw.smierciak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5003-3079