2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2019

 • Zasada salus animarum jako kryterium interpretacyjne obowiązków procesowych sędziego i obrońcy węzła
 • Katedra Kościelnego Prawa Procesowego


 • 2018  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2015  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
  2014  2013  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo (ISSN 2299 – 0283)
  Wygłoszenie referatu na konferencji  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Hasło encyklopedyczne


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych  Recenzja w przewodzie doktorskim
  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


  Odznaczenie krajowe resortowe


  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej  Recenzja w przewodzie doktorskim
  2007  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  2006

 • Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2005

 • Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2004

 • Istota litis contestatio w procesie kanonicznym.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2003

 • Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa.
  [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 3
 • Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2002

 • O pojęciu kanonicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Aspekt kanoniczny.
  [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 2.

 • 2001

 • Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła.
  [w:] „Prawo – Administracja - Kościół”