dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Profesor KUL - I Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maria.bloch-trojnar_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2340-2128