2020Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2019Recenzja w przewodzie doktorskim


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2018

Recenzja artykułu naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejPrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Odznaczenie krajowe państwowe


2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2016Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyUdział w konferencji krajowej2014Recenzja naukowa w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie doktorskim


2013
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej
Recenzja w przewodzie doktorskim

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja w przewodzie doktorskimWykonawca w realizowanym projekcie - fundusze strukturalne


2011


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło encyklopedyczne

Recenzja w przewodzie doktorskimCzłonkostwo w radzie naukowej wydawnictwa2009Hasło encyklopedyczne
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja w przewodzie doktorskim2007
2006Recenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2005


2004
2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne


2001
2000


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1999

 • „Du Gott immer unbekannter“. Das Bild Gottes in der deutschsprachigen Gegenwartslyrik – Kontinuität oder Wandel?
  ["Boże wciąż nie znany". Obraz Boga w niemieckojęzycznej współczesnej liryce - kontynuacja czy zmiana?]

 • Artykuł w czasopiśmie


  1998


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  1995


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych


  1994


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  1993  1992  1991


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


  1987


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany