dr hab. Marek Jakubów
Profesor KUL - Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.jakubow_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1024-0502