2018


Redakcja działu czasopisma naukowego
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

2017Hasło słownikoweCzłonkostwo w komitecie lub komisji
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowychWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


20142010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany