Marcin Wojtasiński
mgr Marcin Wojtasiński
analityk - specjalista - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.wojtasinski_anti_spam@kul.pl