Marcin Wojtasiński
mgr Marcin Wojtasiński
starszy specjalista - analityk danych - Biuro Karier KUL
Asystent - Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.wojtasinski_anti_spam@kul.pl