2021

Prace licencjackie
 • Potencjał i kierunki rozwoju turystyki opartej na drewnianej architekturze dworskiej województwa lubelskiego.
 • Produkt turystyczny - szlak klubów sportowych Lublina
 • Produkt turystyczny - szlakiem świętokrzyskich literatów
 • Produkt turystyczny - szlakiem Gotów na Ukrainie
 • Produkt turystyczny - internetowy portal turystyki pielgrzymkowej na Białorusi.

2020

Prace licencjackie
 • Czarnobyl - miejsce katastrofy a rozwój turystyki ekstremalnej.
 • Turystyka pielgrzymkowa w Ukrainie współczesnej
 • Produkt turystyczny - Szlak Piastowski w Lublinie
 • Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki obwodu Żytomierskiego na Ukrainie
 • Turystyka wiejska na Ukrainie.Stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Wpływ parków i ogrodów na rozwój turystyki miejskiej w Lublinie
 • Produkt turystyczny , szlakiem zabytkowych hoteli Lublina
 • Produkt turystyczny szlakiem atrakcji rejonu korosteńskiego
 • Produkt turystyczny szlakiem atrakcji Korostyszewa i jego okolic.
 • Potencjał turystyczny małego miasta na przykładzie Sambora.

2019

Prace licencjackie
 • Produkt turystyczny - szlak literacki na podstawie życia i twórczości Stephena Kinga.
 • Produkt turystyczny - szlak świętych gór pogańskich w województwie Świętokrzyskim.
 • Produkt turystyczny - Szlakiem lubelskiego piwowarstwa
 • Produkt turystyczny - szlakiem ballad Adama Mickiewicza
 • Dyslokacja ruchu turystycznego poza granice Starego Miasta w Lublinie