dr Marcin Gapski
Asystent - Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.gapski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1309-1012