KUL-Uniwersytetem Niepodległej Polski 1918-2018
[KUL-University of Independent Poland 1918-2018]

Realizacja wystawy naukowo-artystycznej

Współautorzy: Tomasz Nowicki, Robert Derewenda
Miejsce: Senat Rzeczypospolitej Polskiej