2017

Prace licencjackie
 • Dzieciństwo i młodość Bogdana Jańskiego

2016

Prace licencjackie
 • Obraz Nowego Świata w listach emigrantów polskich do Brazylii i Stanów Zjednoczonych
 • Pierwszy rok Wielkiej Wojny w świetle dzienników Ludwiki Ostrowskiej i Janiny Gajewskiej.

2015

Prace licencjackie
 • Rosja w relacjach markiza de Custine'a i Jacka Hugo-Badera
 • Rozwój urbanistyczny miasta Iłży. Od okresu wczesnego średniowiecza po upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyczynek do dziejów miasta.
 • Przestrzeń piłkarska Lublina w dwudziestoleciu międzywojennym i PRL-u
 • Wpływ UEFA EURO 2012 na rozwój turystyki i infrastruktury w Polsce
 • Tydzień Kultury Beskidzkiej w latach 1970-1989.
 • Działalność Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego "Ryki" jako przykład popularyzowania kultury ludowej.
 • Żołnierz jako turysta - na przykładzie polskich wojskowych w napoleońskiej Hiszpanii.
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko w Motyczu jako atrakcja turystyczna Gminy Konopnica
 • Turystyka dla odważnych - wybrane zjawiska nadprzyrodzone jako atrakcja turystyczna