2021
2019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySekretarz redakcji czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2017
Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Stypendium finansowane z innych środków


2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanySekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2015


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRedakcja naczelna publikacji naukowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2014
Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja książki naukowej
Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego
2013Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  • Meritum
    [w:] Meritum - Rocznik Koła Naukowego Doktorantów- Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Tłumaczenie książki naukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Udział w konferencji krajowej


20082007


Stypendium finansowane przez uczelnię


2005


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


20042003

  • Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego
    [w:] Ibidem